sport-bewegen-vmbo-12-17-jaar-jeugd

Give me 5 project. VMBO-ers in beweging

sport-bewegen-vmbo-12-17-jaar-jeugd

Give me 5 - VMBO jeugd in beweging

Onderstaande een aantal stukken tekst van het Giveme5 project  Het project dat VMBO studenten wil aanzetten tot extra bewegen.

Funbox is een onderdeel van het onderstaande onderzoeksprogramma.

logo giveme5 vmbo-ers in bewegingBeweegcrisis

Nederland bevindt zich in een beweegcrisis. Een miljoen kinderen sport minder of helemaal niet, net als een op de drie volwassenen. Alleen al in 2020 zijn daardoor volgens onderzoekers 46.000 gezonde levensjaren verloren gegaan. Dit betekent dat mensen minder oud worden of eerder gezondheidsproblemen krijgen. Met name jongeren tussen de 12 en 17 jaar laten al jaren een grote uitval in sportdeelname zien waarbij vooral vmbo-jongeren een hoge mate van fysieke inactiviteit vertonen. Met alle negatieve gezondheidsgevolgen van dien. Wanneer deze trend zich voortzet, dan zal de huidige generatie jongeren 5 jaar korter leven dan hun ouders.

GiveMe5 – more years to life

Om het tij te keren heeft een samenwerkingsverband van lectoren en hoogleraren sport en bewegen het landelijk actieprogramma GiveMe5 (more years to life) opgezet. Doelstelling is om het percentage vmbo-leerlingen dat voldoet aan de beweegrichtlijnen met minimaal 10% procent te laten groeien en binnen 10 jaar de gezondheidsongelijkheid te minimaliseren.

Remo Mombarg, lector bewegingsonderwijs en jeugdsport aan de Hanzehogeschool en drijvende kracht achter dit initiatief: “Vmbo-leerlingen vormen de drijvende kracht in onze maatschappij. Het zijn de toekomstige beveiligers, zorgverleners en technici. Deze groep heeft de minst goede gezondheid, terwijl we ze hard nodig hebben. Daarom hebben we als eerste speerpunt voor deze doelgroep gekozen.”

Remo Mombarg: “Belangrijk daarbij is dat we de vmbo’ers direct betrekken bij dit actieprogramma. We praten niet alleen over ze, we werken ook echt met de jongeren samen aan oplossingen. Dat is het unieke van onze aanpak. Er zijn inmiddels ruim 40 vmbo-scholen aangesloten bij GiveMe5 en dat aantal groeit nog steeds.”

Rol bedrijfsleven

Bedrijven kunnen in verschillende vormen deelnemen aan het actieprogramma: als kennispartner, sportpartner, innovatiepartner of accelerator. Eric van der Veen, bij Sportinnovator verantwoordelijk voor partnerships: Ondernemers brengen creativiteit en toepassingen voor de markt. En de broodnodige versnelling. We zoeken ondernemende bedrijven die met hun kennis of technologie aan GiveMe5 willen bijdragen.

Meer informatie kijk op sportinnovator.nl